Rolf Marvin Bøe Lindgren
Tlf: 455 19 940
[email protected]

Rolf Marvin Bøe Lindgren

 • Privat psykologpraksis i Levanger
 • Klinisk voksenterapi, WISC-testing, veiledning og rådgivning av lærere, PPT og BUP i utførelse og tolkning av psykometriske tester
 • Tidl. konsulent i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
 • Industriforsker, hodejeger, typograf, programmerer og terapeut
 • Opprettet DNVs sertifiseringsordninger for arbeidspsykologiske tester
 • Skribent i Dagbladet
 • Veileder for Harald Eia og Nils Brenna i «Sånn er du» (NRK P2)
 • Medforfatter av «Etter sjokket: PTSD og traumatisk stress» og «Hvem er du – hvordan forstå deg selv (og alle andre)»

Bjørn Emmanuel Powlett Fredriksen

 • Foredragsholder om tilpasset opplæring for evnerike barn for skoler, kommuner og lærerutdanningsinstitusjoner
 • Medstifter av og tidl. pressetalsmann for Lykkelige Barn
 • Tidl. konsulent i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
 • Har bistått over 250 familier/skoler i saker omhandlende tilpasset opplæring for evnerike elever
 • Faglærer i ungdomsskolen
 • Leder for en rekke leirer for evnerike barn
 • Hovedfag/master i politisk idehistorie, fagbrev som teaterpedagog, koreograf og regissør, utdannet barneinstruktør og trener i seks idretter

Ieva Fredriksen

 • Har ledet organiseringen av en rekke nasjonale konferanser og fokusuker om evnerike barn, samt var konferansier og foredragsholder
 • Foredragsholder om evnerike barn for skoler, kommuner og HiØ
 • Sosionom med master i pedagogikk med fordypning i helse og sosialfag, samt master i spesialpedagogikk
 • Over 25 års undervisningserfaring for barn 0-18
 • Barnas talsperson for Fylkesnemda i Vestfold
 • Medstifter av og tidl. leder og pressetalsmann for Lykkelige Barn
 • Tidl. konsulent og styremedlem i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn

Kjetil Nordhaug Fjell

 • Psykologspesialist med fordypning i klinisk nevropsykologi
 • Jobber i tverrfaglig team i Barne og Ungdomspsykiatrien hos Helse Møre og Romsdal
 • Bakgrunn fra habiliteringstjenesten, nevrologisk avdeling og fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Veiledning av psykologer i spesialisering, med fokus på biologi, nevrologi og nevropsykiatri
 • Veiledning og rådgivning i utførelse og tolkning av psykometriske tester, diagnostiske/differensialdiagnostisk avklaring og behandling

Lise Strand Bjarkli

 • Psykoterapeut (Dipl. Kunstterapeut), spesialisering innen belastningsrelaterte traumer
 • Foredrag, kurs og bistand til familier og skoler i saker omhandlende skolehverdag, trivsel og tilpasset opplæring for evnerike elever
 • Tidl. konsulent og styremedlem i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
 • Tidl. formidlingsansvarlig og foreldrekontakt i Lykkelige Barn
 • Kunnskapsformidling om evnerike barn til lokalpolitikere, departement og samfunn
 • Frivillige verv rettet mot barn, ungdom og helse (Speider, Global Dignity, Dataforeningens Operasjon Skoleverk, NaKuHel senter for Natur-Kultur og Helse, Kunstterapiforeningen Norge)
 • Bidratt i oppstart og drift av HelseFrem – Regional kunnskapsarena for helsefremmende arbeid og salutogenese
 • Kunnskapsformidling gjennom konferanser, foredrag, temakvelder og debatter
 • Sivilingeniør, NTH (NTNU)
 • Master of Management Programmer, BI
 • Flerspråklig, flerkulturell
 • 30 års yrkeserfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • Etter i mange år å ha bidratt til å forbedre virksomheter og lederskap, har Lise de siste årene valgt å konsentrere seg om forbedring av livskvalitet. Hennes primære målgruppe er ‘rimelig smarte’ mennesker som sliter og ønsker bedring i selvfølelse, relasjoner og dagligliv – det være seg privat som på skole eller i arbeidsliv

Isabel Langlete

 • Foredragsholder med fokus på egne erfaringer med evnerike barn
 • Lærer i barne- og ungdomsskolen i 25 år
 • Leder for leirer for evnerike barn
 • Frivillig arbeid innen idrett

Morten Østby

 • Koordinator
 • Kunnskap om evnerike barn, funksjonsvariasjoner og skoleutfordringer
 • Hatt div. verv i Mensa og Lykkelige Barn
 • Investor
 • Drevet innen affiliate marketing, SEO og SEM mot Skandinavia og Europa, profilering, trykk- og nettdesign
 • Skrevet brukermanualer og IT-kurs, content manager, IT-drift m.m.