Aktuelt

18.02.21 Aftenposten
Debattinnlegg av Rolf Marvin Bøe Lindgren:
Hvordan hjelpe høybegavede barn som sliter?

18.09.20 Nrk Dagsnytt
Debatt mellom Bjørn Fredriksen, medlem i foreningen Lykkelige Barn, og stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp):
Vil dele opp elever etter nivå

09.03.18 Lesesenteret
Forelesning ifm. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-19:
Elever med stort læringspotensial – introfilm

15.09.16 Regjeringen.no, NOU 2016:14
Regjeringsutnevnte Utvalg for høyt presterende elevers forslag til tiltak for å gi høyt presterende elever et bedre skoletilbud:
Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial